Wspólnota Ewangelii

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Skoczowie

10-02-2019 - Jacek Tkocz

 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jk 1:2-4

Kliknij tutaj


Copyright © 2019. All Rights Reserved.