Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Maksimum Męskości

Hej Bracia! Zapraszają nas do Raciborza! No to co, jedziemy po "Maksimum Męskości"!? 

A Wy Siostry, zachęcajcie braci do wyjazdu! A dobro, które wpłynie na nich, niech spłynie na Was!