Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Seminarium "Więcej z Biblii"

Seminarium "Więcej z Biblii" jest praktycznym nauczaniem połączonym z ćwiczeniami i zachęca do czytania Biblii w taki sposób, by czerpać z niej jak najwięcej. Realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny z czynnym zaangażowaniem uczestników.

Po ukończeniu seminarium uczestnicy będą potrafili odczytać znaczenie tekstu, uwzględniając 5 kontekstów danego fragmentu, nie będą popełniali najczęstszych błędów oraz poznają podstawowe reguły interpretacji Biblii. Seminarium poprowadzi pastor Paweł Sochacki.

Kiedy, o której i gdzie: 

W sobotę 05 grudnia 2020, w godz. 10:00-15:00, ul. Stalmacha 24G w Skoczowie.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, ale zostanie zebrana dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów związanych z jego organizacją. Ilość miejsc z uwagi na przepisy sanitarne jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które są obowiązkowe. Prosimy o punktualne przybycie!

 Prześlij zgłoszenie