Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Seminarium "Więcej z Biblii"


Zakres tematyczny Seminarium:

1. Podstawy nauki o natchnieniu Biblii.

2. Bezbłędność Biblii jako skutek natchnienia .

3. Biblia księga godna zaufania.

Seminarium jest bezpłatne, ale zostanie zebrana dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów związanych z jego organizacją.

UWAGA! Obowiązują zgłoszenia! Ilość miejsc ograniczona!

 Zgłoszenie na Seminarium