Wspólnota Ewangelii

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Skoczowie

  • drzewo modlitwy

Modlitwa

 

Biblia w wielu miejscach mówi o modlitwie – o tym , że jest Boża wolą , abyśmy zanosili do Niego swoje prośby ,

wstawiali się za siebie i dziękowali za wszystko , co nam daje. Jest dla mnie jasne , iż modlitwa jest dla Boga

niezmiernie ważną kwestią , jest formą dialogu , komunikacji między Nim samym , a człowiekiem . Dlatego Biblia

zachęca nas żebyśmy „zawsze się modlili” (Łk 18,1) . Co więcej – chce , abyśmy to robili z ufnością : „ Przy każdej

sposobności módlcie się w Duchu ! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością ” (Ef 6,18) .

 

Każdy z nas codziennie staje naprzeciw większych lub mniejszych wyzwań zarówno fizycznych , jak i duchowych .

Niejednokrotnie nie jesteśmy sobie w stanie z nimi sami poradzić . Bóg powołał nas do wspólnoty , jedności braci i

sióstr w Chrystusie . Ta wspólnota powinna się przejawiać także w modlitwie . Chcemy się nawzajem wspierać .

Stając razem w modlitwie zaciskamy szeregi Bożej armii wychodzącej naprzeciw wrogom . Dlatego we Wspólnocie

Ewangelii powołaliśmy służbę „ Drzewo Modlitwy ” . Składa się ona z „ modlicieli ” – osób , które w swoim sercu

poczuły wyraźną zachętę do tego , by z wytrwałością i ufnością jednomyślnie stawać przed Panem , zanosząc Mu

wszelkie prośby i błagania . Każdy , kto potrzebuje modlitwy , może skontaktować się z jedną z dwóch osób

odpowiedzialnych za tę służbę . Intencja modlitewna jest następnie przekazywana dalej , do wszystkich „ modlicieli ”

, którzy po rozważeniu w duchu zanoszą ją do Boga wierząc , iż „ oręż , którym walczymy , nie jest cielesny , lecz ma

moc burzenia warowni dla sprawy Bożej ” (2 Kor 10,4) . Bowiem „ wiele może modlitwa sprawiedliwego ”(Jk 5,16) .

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Drzewa Modlitwy , chcesz , by o twoje potrzeby modlili się inni wierzący i Ty

również pragniesz wstawiać się do Boga za innych , napisz na nasz adres mailowy , podając swój numer telefonu

komórkowego oraz imię i nazwisko pod prośbą o dołączenie Ciebie do drzewa Modlitwy . Możesz tez zgłosić taką

chęć osobiście .

 

„ Zalecam więc przede wszystkim , by prośby , modlitwy , wspólne błagania , dziękczynienia zanoszone były za

wszystkich ludzi . […] Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego , Boga , który pragnie , by

wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy ” (1 Tym.2,1-4) .

 

 

Maja Karolak , Koordynatorka Służby „Drzewo Modlitwy”

Zbór Zielonoświątkowy w Skoczowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez nas lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Szczegoly na stronie unijna polityka prywatnosci.

Zgadzam sie na pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information