Wspólnota Ewangelii

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Skoczowie

Wierzymy

Zgodnie z zasadami wiary przedstawionymi w Nowym Testamencie wierzymy:

  • w nieomylność całości Pisma Świętego - Biblii - jako Słowa Bożego, nieomylnego
  •      i natchnionego przez Ducha Świętego,  stanowiącego jedyną normę wiary i życia.
  • w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  • w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • w zmartwychwstanie i życie wieczne.Copyright © 2019. All Rights Reserved.