Wspólnota Ewangelii w Skoczowie


Tematy do modlitwy:

1. Módlmy się o Boże prowadzenie, mądrość i jedność dla Starszych.

2. Wołajmy, aby Pan Kościoła pokazał nam, jak dokładnie chce użyć naszego zboru dla Skoczowa i niezbawionych ludzi (wizja, nasz cel).

3. Prośmy, aby nasze niedzielne spotkania były wypełnione świętą obecnością Naszego Zbawiciela. Niech Jego zaopatrzenie zaspokoi wszelkie nasze duchowe i ziemskie potrzeby.

4. Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas świeżą pasją do modlitwy i służby.

5. Wstawiajmy się o rodziny, młodzież, dzieci, seniorów, aby wszyscy trwali blisko Boga,
o ochronę przed atakami wroga.

6. Módlmy się o rozwój i powodzenie wszystkich służb w naszej wspólnocie.

7. Wołajmy o cudowne działanie naszego Ojca w sprawie budynku dla zboru.

8. Wołajmy o łaskę do ewangelizacji i nawrócenia ludzi.

9. Prośmy Pana, aby pandemia już w Polsce i na świecie nie wracała. 

10. Módlmy się, aby Pan Bó zakończył wojnę na Ukrainie.