Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Spotkania w czasie pandemii. Oświadczenie i Regulamin

OŚWIADCZENIE RADY STARSZYCH WSPÓLNOTY EWANGELII 
W SPRAWIE NABOŻEŃSTW W BUDYNKU KOŚCIOŁA

Jako Rada Starszych Wspólnoty Ewangelii pragniemy poinformować, że z dniem 08 listopada 2020 postanowiliśmy wprowadzić zapisy na  nabożeństwa w budynku naszego kościoła przy ul. Stalmacha 24G w Skoczowie.

Przede wszystkim pragniemy w ten sposób w obecnej sytuacji oddać chwałę Bogu, który zachęca nas do regularnego gromadzenia się na nabożeństwach (Hbr 10,25).

Równocześnie, zgodnie z nakazem Słowa Bożego (Rz 13,1), pragniemy podporządkować się rozporządzeniom władzy odnośnie zgromadzeń o charakterze religijnym w czasie pandemii. Dlatego nabożeństwa i spotkania będą odbywać się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Z troski o dobro i zdrowie uczestników dołożymy starań, aby nabożeństwa spotkania przebiegały godnie i z zachowaniem niezbędnych zasad higieny obowiązujących w czasie pandemii.

Nabożeństwo niedzielne będzie się odbywać o godz. 10:00. We wtorki o 18:30 będą odbywać się spotkania modlitewne.

Uczestnictwo w nabożeństwie i spotkaniach nie jest obowiązkowe. Osoby, które z różnych przyczyn zdecydują się zostać w domu, zachęcamy do korzystania z wygłoszonych w naszej Wspólnocie kazań, opublikowanych w Internecie.

Wszystkich członków i sympatyków Wspólnoty Ewangelii prosimy o dojrzałe podejście do zaistniałej sytuacji i wspieranie nas jako Radę Starszych w naszych działaniach. Przyświeca nam wyłącznie jeden cel: oddać chwałę Bogu, dbając o dobro Jego ludu.

REGULAMIN NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ
W BUDYNKU WSPÓLNOTY EWANGELII
W CZASIE TRWANIA PANDEMII

Nabożeństwa i spotkania będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii normami sanitarnymi:

a. Każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos (nie dotyczy osób, które mają przeciwskazania medyczne).

b. Każdy uczestnik musi zdezynfekować ręce przy wejściu na salę (środek dezynfekujący jest dostępny).

c. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych. Osoby z jednej rodziny mogą siedzieć blisko siebie. Powinny to jednak zrobić zgodnie ze wskazówkami obsługi nabożeństwa.

d. Rezygnujemy z uścisków dłoni i innych tzw. serdecznych form powitań i pożegnań.

6. W nabożeństwach i spotkaniach mogą uczestniczyć dzieci na następujących zasadach:

Dla osób z małymi dzieci (0-4 l) będą wydzielone odrębne miejsca. Liczba takich miejsc jest ograniczona.

Dzieci powyżej 4 roku życia powinny mieć założoną maseczkę, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań medycznych.

Dla dzieci od 5 roku życia, w miarę możliwości będą przygotowane zajęcia biblijne.

7. Osoby chore prosimy o pozostanie w domu. Prośby o modlitwę i wszelką pomoc prosimy przekazywać telefonicznie starszym zboru.

8. W czasie nabożeństw i spotkań kawiarenka będzie zamknięta. 

9. Wszystkie klamki, krzesła i inne przedmioty używane przez uczestników będą regularnie dezynfekowane.

10. Członkowie i sympatycy Wspólnoty Ewangelii będą na bieżąco informowani o terminach nabożeństw i spotkań i ewentualnych zmianach w regulaminie.

11. Regulamin obowiązuje do odwołania.

12. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować tutaj: KONTAKT