Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Spotkania w czasie pandemii

OŚWIADCZENIE RADY STARSZYCH WSPÓLNOTY EWANGELII 
W SPRAWIE WZNOWIENIA NABOŻEŃSTW W BUDYNKU KOŚCIOŁA

Jako Rada Starszych Wspólnoty Ewangelii pragniemy poinformować, że postanowiliśmy wznowić nabożeństwa w budynku naszego kościoła przy ul. Stalmacha 24 G w Skoczowie z dniem 17 maja 2020 r.

Przede wszystkim pragniemy w ten sposób oddać chwałę Bogu, który zachęca nas do regularnego gromadzenia się na nabożeństwach (Hbr 10,25).

Równocześnie, zgodnie z nakazem Słowa Bożego (Rz 13,1), pragniemy podporządkować się rozporządzeniom władzy odnośnie zgromadzeń o charakterze religijnym w czasie pandemii. Dlatego nabożeństwa i spotkania będą odbywać się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Z troski o dobro i zdrowie uczestników dołożymy starań, aby nabożeństwa spotkania przebiegały godnie i z zachowaniem niezbędnych zasad higieny obowiązujących w czasie pandemii.

Nabożeństwo niedzielne będzie się odbywać o godz. 10:00. We wtorki o 18:30 będą odbywać się spotkania modlitewne i trwać 1h. Nie prowadzimy już rejestracji na te spotkania!

Uczestnictwo w nabożeństwie i spotkaniach nie jest obowiązkowe. Osoby, które z różnych przyczyn zdecydują się zostać w domu, zachęcamy do korzystania z materiałów, które będziemy w dalszym ciągu zamieszczać w Internecie.

Wszystkich członków i sympatyków Wspólnoty Ewangelii prosimy o dojrzałe podejście do zaistniałej sytuacji i wspieranie nas jako Radę Starszych w naszych działaniach. Przyświeca nam wyłącznie jeden cel: oddać chwałę Bogu, dbając o dobro Jego ludu.

REGULAMIN NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ
W BUDYNKU WSPÓLNOTY EWANGELII
W CZASIE TRWANIA PANDEMII

Nabożeństwa i spotkania będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii normami sanitarnymi:

a. Każdy uczestnik musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos (nie dotyczy osób, które mają przeciwskazania medyczne).

b. Każdy uczestnik musi zdezynfekować ręce przy wejściu na salę (środek dezynfekujący będzie dostępny).

c. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych. W tym celu krzesła będą wcześniej ustawione w odpowiedniej odległości od siebie. Osoby z jednej rodziny mogą zesunąć krzesła ze sobą, aby siedzieć blisko siebie. Powinny to jednak zrobić zgodnie ze wskazówkami obsługi nabożeństwa.

d. Rezygnujemy z uścisków dłoni i innych tzw. serdecznych form powitań i pożegnań.

6. W nabożeństwach i spotkaniach mogą uczestniczyć dzieci na następujących zasadach:

a. Wspólnota Ewangelii nie zapewnia żadnej opieki nad dziećmi podczas nabożeństw i spotkań.

b. Dzieci pozostają pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przez cały czas trwania nabożeństwa lub spotkania.

c. Dzieci starsze powinny siedzieć na sali obok swoich rodziców lub opiekunów.

d. Dla osób z małymi dzieci (0-4 l) będą wydzielone odrębne miejsca. Liczba takich miejsc jest ograniczona.

e. Dzieci powyżej 4 roku życia powinny mieć założoną maseczkę, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań medycznych.

7. Osoby chore prosimy o pozostanie w domu. Prośby o modlitwę prosimy przekazywać telefonicznie pastorowi lub starszym zboru.

8. W czasie nabożeństw i spotkań kawiarenka będzie zamknięta. Nie będziemy podawać żadnych napojów (poza butelkowaną wodą) ani jedzenia.

9. Wszystkie klamki, krzesła i inne przedmioty używane przez uczestników będą regularnie dezynfekowane.

10. Członkowie i sympatycy Wspólnoty Ewangelii będą na bieżąco informowani o terminach nabożeństw i spotkań i ewentualnych zmianach w regulaminie.

11. Regulamin obowiązuje do odwołania.

12. Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować tutaj: KONTAKT