Wspólnota Ewangelii w Skoczowie


Kochani! Potrzebna pomoc!

Jako Wspólnota Ewangelii możemy włączyć się w bardzo potrzebną pomoc dla Ukrainy!

O Waszej gotowiści do pomocy informujcie Dorotę Kominek: 509 733 510Ona koordynuje tę pomoc!

Niech nas Pan Bóg błogosławi!